Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vernisáž výstavy Jana Parkmana

Vernisáž výstavy Jana Parkmana

Dovolujeme si Vás pozvat do výstavních prostor OOA-S na Národní 41 a navázat na tradiční pořádání našich kvartálních vernisáží. Doufám že si naplánujete vaše aktivity, abyste se mohli zúčastnit v hojném počtu a bez dalších omezení 😊.

Dne 9.3.2022 od 18,00 hod. se uskuteční vernisáž.

Budeme rádi pokud si uděláte čas a chvilku se s námi přijdete potěšit nad výtvarným uměním, setkáním s výtvarníky, kolegy a sklenkou dobrého vína.