Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vernisáž Šárky Brtnové

Vernisáž Šárky Brtnové

OOA-S a autorka Šárka Brtnová vás zvou na vernisáž výstavy 2. 6. 2022 od 18.00