Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Socha blahoslavené Marie Restituty

Socha blahoslavené Marie Restituty

Po úspěšném završení soutěže na sochu P. Martina Středy před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Brně na Jezuitské ulici vypisuje město Brno sochařskou soutěž k uctění památky blahoslavené Marie Restituty, která se jako Marie Kafková narodila v Brně–Husovicích. Oba jsou patrony nedávno dostavěného kostela ve farnosti Brno–Lesná, který je blahoslavené Restitutě zasvěcen. Marii Restitutu Kafkovou připomíná v Brně zatím pamětní deska na jejím rodném domě na dnešní Dukelské ulici č. 27 (nedaleko Tomkova náměstí), kterou vytvořil Jiří Šindler. Blízký park nese od roku 1999 její jméno a je místem, pro které je zamýšlená socha určena.

Více zde