Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Dne 1.2.2024 se konala vernisáž našeho významného člena OOA-S pana Pravoslava Flaka

Dne 1.2.2024 se konala vernisáž našeho významného člena OOA-S pana Pravoslava Flaka