Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Art Protis v tradici – výstava k 65. výročí uvedení této techniky v život

Art Protis v tradici – výstava k 65. výročí uvedení této techniky v život

Výtvarným umělcům a veřejnosti oznamujeme, že Městská část Brno–sever, na jejímž území působil Ateliér Art Protis, připravuje ve spolupráci s Muzeem města Brna, Moravským zemským muzeem a dalšími spolupracovníky a pod záštitou primátorky statutárního města Brna výstavu s pracovním názvem Art Protis v tradici – výstava k 65. výročí uvedení této techniky v život


Výstava se uskuteční v říjnu 2024 v Křížové chodbě Nové radnice na Dominikánském náměstí v Brně.

I když počítáme s využitím uměleckých děl z galerijních sbírek, chtěli bychom pro tuto významnou akci získat i díla jak v držení umělců nebo jejich dědiců, tak i od dalších uživatelů (institucí i soukromníků). Protože počítáme i s vydáním reprezentativního katalogu, velmi nám záleží na tom, aby se podařilo vystavit nebo alespoň publikovat to nejlepší, co v minulosti touto technikou vzniklo.

Tímto sdělením zjišťujeme předběžný zájem tvůrců i majitelů uměleckých děl v ateliéru vzniklých nabídnout je pořadatelům k vystavení. Zároveň prosíme příjemce této zprávy, aby ji šířili dále s využitím svých kontaktů.

Odpovězte, prosím, pokud možno obratem na pmertova@mzm.cz.

Rámcovou představu o výstavě bychom chtěli mít již v březnu 2024. Další informace vám budeme postupně zasílat.

S přátelským pozdravem za pořadatele

PhDr. Petra Mertová, Ph.D.
vedoucí Etnografického ústavu Moravského zemského muzea

pmertova@mzm.cz, tel.: 732264594