Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Valné shromáždění 2017

Zpráva Dozorčí rady k Valnému shromáždění 11. 5. 2017 (309kB)

Zápis z konání VS OOA-S dne 11.5.2017 (1271kB)