Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Valné shromáždění 2016

Zpráva dozorčí rady 14. 6. 2016 (4060kB)

Zápis z VS 2016 (zjednodušený) (294kB)