Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Valné shromáždění 2022

VS 2022- Zápis z jednání 18.5.2022 (1314kB)

VS 2022 - bod č. 4 - zpráva Dozorčí rady - schváleno 18.5.2022 (178kB)

VS 2022 - bod č. 5 - určení a schválení auditora na rok 2022 - schváleno 18.5.2022 (196kB)

VS 2022 - bod č. 6 - Návrh na rozdělení příjmů vybraných v roce 2021 - schváleno 18.5.2022 (162kB)

VS 2022 - bod č. 7 - Schválení investiční strategie - schváleno 18.5.2022 (169kB)

VS 2022 - pozvánka na 18.5.2022 (85kB)

VS 2022 - Výroční zpráva k 31.12.2021 (352kB)

Audit za rok 2021 - příloha k výroční zprávě (368kB)

VS 2022 - k bodu č. 4 - slovo ředitelky (129kB)

VS 2022 - k bodu č. 4 - zpráva Dozorčí rady (162kB)

VS 2022 - k bodu č. 4 - kompletní zpráva nezávislého auditora za rok 2021 (368kB)

VS 2022 - k bodu č. 5 - schválení auditora na rok 2022 (157kB)

VS 2022 - k bodu č. 6 - Návrh na rozdělení příjmů vybraných v roce 2021 (121kB)

VS 2022 - k bodu č. 7 - Schválení investiční strategie (134kB)