Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Otázky udržení věrnosti a autenticity při prezentaci nově restaurovaných černobílých filmů

Otázky udržení věrnosti a autenticity při prezentaci nově restaurovaných černobílých filmů

Otázky udržení věrnosti a autenticity při prezentaci nově restaurovaných černobílých filmů

Marek Jícha: Otázky udržení věrnosti a autenticity při prezentaci nově restaurovaných černobílých filmů.

Jiří Šimunek: Zpráva o digitalizace a restaurování filmu Obchod na korze?