Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Valné shromáždění 2020 – hlasování per rollam

 

Vážení členové OOA-S,

dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu vyhlášení nouzového stavu na základě pandemie nového typu coronaviru a opatření vlády České republiky a dalších právních předpisů s tím souvisejících, ředitelka se souhlasen Dozorčí rady OOA-S rozhodla, že Valné shromáždění pro rok 2020 proběhne elektronickou anebo korespondenční cestou, tzv. per rollam. OOA-S takovýto typ členské schůze ve svých Stanovách nemá. Lex Covid ale přináší výjimku, díky které může Valné shromáždění (dále jen „VS“) rozhodnout, aniž by se všichni členové sešli na jednom místě. K rozhodnutí na VS dojde prostřednictvím elektronického anebo korespondenčního hlasování.

  

Zápis VS OOA-S - 2020 - per rollam - podepsaný (9973kB)

VS 2020 - bod 5 - Schválení investiční strategie - schváleno 19.6.2020 (142kB)

VS 2020 - bod 4 - Úprava Rozúčtovacího řádu - schváleno 19.6.2020 (394kB)

VS 2020 - bod 3 - návrh na rozdělení příjmů vybraných v roce 2019 - schváleno 19.6.2019 (149kB)

VS 2020 - bod 2 - určení auditora na rok 2020 - schváleno 19.6.2020 (184kB)

VS 2020 - bod 1 - Zprava DR za rok 2019 - schváleno 19.6.2020 (201kB)

VS 2020 - bod 1 - Výroční zpráva o hospodaření a činnosti za rok 2019 - schváleno 19.6.2020 (294kB)

Oznámení výsledků hlasování – Valného shromáždění OOA-S, konaném per rollam ve dnech 11.6. – 19.6.2020 (308kB)

VS OOA-S 2020 - hlasovací lístek 2. kolo (161kB)

VS OOA-S 2020 - pozvánka 2.kolo (168kB)

OOAS zveřejnění info o VS - hlasování 1. vlna - neschváleno (298kB)

OOAS hlasovací lístek per rollam 2020 (166kB)

OOAS rozhodnutí statutárního orgánu o konání VS per rollam (180kB)

OOAS příloha č.1 - podklad k VS 2020 (185kB)

OOAS příloha č.2 - jednací řád pro hlasování per rollam_ (95kB)

VS 2020 - bod 1 - Výroční zpráva o hospodaření a činnosti za rok 2019 (291kB)

VS 2020 - bod 1 - Zprava DR za rok 2019-FIN (107kB)

VS 2020 - bod 2 - určení auditora na rok 2020 (180kB)

VS 2020 - bod 3 - návrh na rozdělení příjmů vybraných v roce 2019 (145kB)

VS 2020 - bod 4 - Úprava Rozúčtovacího řádu (358kB)

k bodu 4 - Důvodová zpráva Autorské komise k návrhu Roúčtovacího řádu (88kB)

VS 2020 - bod 5 - Schválení investiční strategie (142kB)

VS 2020 - Výroční zpráva k 31.12.2019 - povinná příloha (1080kB)

OOAS zveřejnění info o VS a program 2020 (249kB)