Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Valné shromáždění 2021 – hlasování per rollam

Zápis z VS 2021 (1299kB)

2021-06-29- zápid DR - volba předsedy (24kB)

VS 2021 - bod č. 1 - Výroční zpráva k 31.12.2020 - povinná příloha (450kB)

VS 2021 - bod č. 1 - Výroční zpráva o činnosti za rok 2020 - ODSOUHLASENO k 1.6.2021 (190kB)

VS 2021 - bod č. 1 - zpráva Dozorčí rady za rok 2020 - ODSOUHLASENO k 1.6.2021 (177kB)

VS 2021 - bod č. 2 - schválení auditora na rok 2021 - ODSOUHLASENO k 1.6.2021 (192kB)

VS 2021 - bod č. 3 - kandidatura Dozorčí rady a ředitelky OOA-S - ODSOUHLASENO k 1.6.2021 (201kB)

VS 2021 - bod č. 4 - Návrh na rozdělení příjmů vybraných v roce 2020 - ODSOUHLASENO k 1.6.2021 (147kB)

VS 2021 - bod č. 5 - Rozuctovaci rad_novela 2021 - výňatek audiovize - návrh ODSOUHLASEN k 1.6.2021 (384kB)

VS 2021 - bod č. 6 - Schválení investiční strategie - ODSOUHLASENO k 1.6.2021 (148kB)

OOAS zveřejnění info o VS 2021- hlasování 2. vlna (309kB)

VS OOA-S 2021 - pozvánka 2.kolo (164kB)

VS 2021 - OOAS hlasovací lístek per rollam - 25.5. - 31.5.2021- 2 kolo (180kB)

OOAS zveřejnění info o VS 2021- hlasování 1. vlna (282kB)

VS 2021 - jak-se-zucastnit-VS z-domova - slovo předsedy (120kB)

VS 2021 - Slovo ředitelky 2021 (137kB)

VS 2021 - bod č.1 - zpráva Dozorčí rady za rok 2020 (127kB)

VS 2021 - bod č. 1 - Výroční zpráva k 31.12.2020 - povinná příloha (450kB)

VS 2021 - bod č. 1 - Výroční zpráva o činnosti za rok 2020 - web (189kB)

VS 2021 - bod č. 2 - schválení auditora na rok 2021 (184kB)

VS 2021 - bod č. 3 - informace o kandidátech OOA-S (163kB)

VS 2021 -podpora kandidatury - slovo předsedy (106kB)

VS 2021 - bod č. 4 - Návrh na rozdělení příjmů vybraných v roce 2020 (144kB)

VS 2021 - bod č. 5 - Rozuctovaci rad_novela 2021 - výňatek audiovize - návrh (380kB)

VS 2021 - k bodu č. 5 - úprava RŘ - důvodová zpráva AK OOA-S (96kB)

VS 2021 - bod č. 6 - Schválení investiční strategie (142kB)

VS 2021 - OOAS hlasovací lístek per rollam - 18.5. - 23.5.2021 (185kB)

OOAS rozhodnutí statutárního orgánu o konání VS 2021 per rollam (173kB)

VS 2021 - př. A - speciální jednací řád pro hlasování per rollam VS 2021 (166kB)

VS 2021 - př. B - Pozvánka na VS 2021 (251kB)