Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Pro autory

Zde jsou uvedeny články týkající se autorského práva z pohledu autorů samotných.

Změna Kodexu OOA-S

(10.4.2009) Na svém posledním zasedání, konaném dne 7.4.2009, byla Výborem OOA-S schválena změna Kodexu OOA-S a přijímá s odkazem na čl. X odst. 6 Stanov OOA-S tuto změnu č. 1 Kodexu OOA-S ze dne 13.2.2007

Rozúčtování inkasa za půjčování děl

(11.8.2008) Rozúčtování inkasa za půjčování vydaných děl - za období roku 2006. Dne 13. května 2008 proběhlo Valné shromáždění OOA-S, které schválilo následující dělení vybraných odměn a změnu Rozúčtovacího řádu OOA-S v tomto právu.

Rozúčtování odměn z reprografie

(2.7.2008) Vyúčtování autorských odměn z reprografie - za období roku 2007 Dne 13. května 2008 proběhlo Valné shromáždění OOA-S, které schválilo následující dělení vybraných odměn.

Zápis z Valného shromáždění

(18.6.2008) Dne 13.5.2008 se konalo Valné shromáždění OOA-S. Výňatkem seznamujeme širokou obec výtvarných umělců a uživatelů o dění v organizaci.

Vyúčtování autorských odměn AVD

(10.6.2008) Dne 13. května 2008 proběhlo Valné shromáždění OOA-S, které schválilo následující dělení vybraných odměn.

Aktuální znění rozúčtovacího řádu

(22.5.2008) Rozúčtovací řád OOA-S pro rok 2008 byl schválen Valným shromážděním OOA-S dne 13.5.2008 ...

Odměny AVD

OOA-S informuje tvůrce audiovizuální složky o rozúčtování odměn za rok 2006.

Změna sídla OOA-S

(5.5.2007) OOA-S sídlí od 1.5.2007 na nové adrese! Najdete nás v Žitné 49, Praha 1. Všechna telefonní spojení zůstávají zachována.

Kodex OOA-S

(20.2.2007) Na svém posledním zasedání, konaném dne 13.2.2007, byl Výborem OOA-S schválen Kodex OOA-S ...

Schválená usnesení VS

(5.2.2007) Dne 12.12.2006 se konalo mimořádné Valné shromáždění autorů OOA-S, kteří rozhodovali o předložených zprávách.

Stanovy OOA-S

(2.2.2007) Do této sekce bylo umístěno aktuální úplné znění stanov našeho sdružení ...

Rozúčtovací řád 2007

(2.2.2007) Rovněž je k dispozici Rozúčtovací řád řád OOA-S pro rok 2007 ...

Pozvánka na Valné shromáždění

(15.11.2006) OOA-S svolává mimořádné VS na 12.12.2006

Prodejní galerie

(16.1.2006) Vážení přátelé a autoři výtvarného umění, dovolujeme si upozornit Vás, na nově otevřenou prodejní Art Gallery "Na staré poště". Adresa - Maltézské nám. 480/8, Praha 1 - Malá strana, tel. 257530317. Galerie je otevřena všem, kteří chtějí svá díla prodat (malba, plastika, grafické listy, sklo, ...), nebo dobře nakoupit.

Informace o činnosti podávaná VOP

(30.11.2005) JUDr. Otakar Motejl prezentoval stanovisko Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k případu OOA-S. Zpráva za třetí čtvrtletí roku 2005 Informace o činnosti podávaná veřejným ochráncem práv dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv ...

Zveřejnění údajů z účetní závěrky

(17.5.2005) OOA-S zveřejňuje své údaje z účetní závěrky za rok 2004 i na svých stránkách.

Zápis z VS 26.4.2005

(16.5.2005) Zápis z průběhu konání Valného shromáždění OOA-S v Praze dne 26.4.2005.

Nabídka pro designery

(30.9.2004) Japonská společnost zabývající se výrobou dřevěných hraček, drobných doplňků ze dřeva, papírnického zboží, propagačních potiskovaných předmětů a pohlednic nabízí spolupráci českým designerům ...

Granty Ministerstva kultury

(atualizováno 19.10.2004) Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury vyhlásil grantové řízení pro rok 2005. Nepromeškejte uzávěrku, která je 30. listopadu 2004. Čtěte článek ...

Granty Zahraničního odboru MK ČR

(atualizováno 19.10.2004) Využijte možnosti čerpat z grantů, které vyhlašuje Odbor zahraniční Ministerstva kultury pro rok 2005 - uzávěrka je již 15. listopadu 2004.

Žádost o starobní důchod

Informace pro autory, kteří mají nesrovnalosti u České správy sociálního pojištění při žádosti o starobní důchod.

  <<předchozí stránka 2/2