Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Zápisy z Valného shromáždění

Zápis z průběhu konání řádného zasedání Valného shromáždění OOA-S v Praze dne 26.května 2015 (443kB)

Zápis z průběhu konání Valného shromáždění OOA-S v Praze dne 27.5.2014 (378kB)

Zápis z VS OOA-S 2013 (293kB)

Zápis z VS 2012 OOA-S (83kB)